Problemen met gedeelde mappen.


Wanneer je problemen hebt met het delen van mappen? Je krijgt  een foutmelding dat er niet de juiste machtiging  zijn en onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar is. De DWORD- registerwaarde IRPStackSize ontbreekt in het  register. Deze werd volgens de instructie aangemaakt en op 15 gezet om mee te beginnen. Het werkte daarna nog niet. Met 3 verhoogd zoals  aangegeven, daarna werkte het!

MELDING “ONVOLDOENDE OPSLAGRUIMTE OP DE SERVER”

Toont Windows tijdens het maken van de netwerkverbinding met een op een andere computer gedeelde map een melding als Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken, dan is de IRP Stack Size op de computer van de gedeelde map waarschijnlijk te laag. Dit probleem doet zich voornamelijk voor wanneer met een Windows Vista– of Windows-7 computer wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een gedeelde map van een Windows XP-computer en kan worden opgelost door de DWORD-registerwaarde IRPStackSize aan te passen. Open daarvoor de registereditor en navigeer naar de volgende registersleutel:

/HKLMSYSTEM/CurrentControlSet/Services/lanman/server/parameters

Door de decimale waarde per keer met 3 te verhogen (te beginnen met de decimale waarde 15) en aansluitend de computer opnieuw op te starten, kan worden achterhaald wat de waarde minimaal zou moeten zijn. Ontbreekt deze registersleutel en/of de DWORD-registerwaarde IRPStackSize dan moeten deze handmatig worden aangemaakt. Let er dan op dat bij de weergave wordt gekozen voor decimale waarden!

Bron: http://www.schoonepc.nl