How to update P3D4.2 without errors


Download P3D and MD5 Check sum

 • Go to this link. (Will only work when P3D is ordered!)
 • First of all check that the license you bought are on your account page.
 • Step 1: download the instruction pdf and by all means: read them before you go!
 • Step 2: decide what you have to download:
  a. It is recommended to download the full version, where you can download the Full zip OR the individual components.
 • Step 3: Download the file(s) into your standard Windows download location which looks like C:/Users/yourname/Downloads/ and  DO NOT MOVE THE FILE(S)
  The compressed file you just downloaded is called: Prepar3D_v4_Academic_4.2.21.24048.zip

In the P3D instruction you will not find how to check your downloads. Read on !

REMINDER:
You will find your personal MD5 checksum on your Purchased Download page.

 • Step 4: After downloading the zip file(s), you better check the MD5 values.
  • To check the MD5 Check sum of the zip files, go here.
  • Download this FastSum program.
  • Open the program as administrator, press I agree button.
  • After the Fastsum program is opened, press the Files button in the right upper corner.
  • Then in the appearing windows explorer screen select the full zip file named: Prepar3D_v4_Academic_4.2.21.24048.zip
  • To check the MD5 value press the green start button to Run or press the F9 key.

 

 • Step 5: No error? OK so far? Then go to Step 8 else next step 6
  • Note: The fact that your MD5 values are correct does not guarantee that the extract process that follows hereafter will be without failures.
 • IT IS USELESS TO PROCEED WHEN THE MD5 CHECKSUM DOES NOT MATCH !
  INSTALLATION WILL RESULT IN AN UNPREDICTABLE STATE.
 • Step 6: extract the Prepar3D_v4_Academic_4.2.21.24048.zip into the folder that is created by the unzip action.
  • Foldername: Prepar3D_v4_Academic_4.2.21.24048
  • Remember that you need this folder later to run the update.
 • Step 7: Now check the MD5 values of all individual files in the folder.
  • The file of which the MD5 is not complying with the MD5 values should be replaced.
  • In your Prepar3D download area open the individual component list and download the related file.
  • Replace the file in your folder Prepar3D_v4_Academic_4.2.21.24048
  • Check the individual MD5 checksum to match with the MD5 table
 • Step 8: After extraction of the full zip  you get all the downloads as in the table Individual Component Downloads
  • Do not unzip any cab file !
  • If you have any trouble to complete the installation, check the individual MD5 checksum values of all zips and re-download those who show discrepancy.

IT IS USELESS TO PROCEED WHEN THE MD5 CHECKSUM DOES NOT MATCH !
INSTALLATION WILL RESULT IN AN UNPREDICTABLE STATE.

 

 • Step 9: When all the MD5 checksum values are OK, then start the update.
  • On the Windows 10 Start button select right mouse Apps and features
  • Search in the list with Prepar3D and you will see the 4 Prepar3D sections
  • Uninstall and then install in the following sequence
 • Step 10: Uninstall the Client;
  • Say NO when asked to remove the validation.
 • Step 11: Install the new Install_Client.msi
 • Step 12: Uninstall Content and install the new Install_Content.msi
 • Step 13: Uninstall Scenery and install the new Install_Scenery.msi
  The update will take approx. 15 minutes.
 • Check the fsuipc5.dll to be version 5.122 (don’t use 5.123) the run the sim.
 • If you have any trouble executing as above, give me a buzz and we wil fix you remotely with a Skype or Teamviewer session.

 

 

 

 

SSD Free space


Nadert de gebruikte ruimte op jouw SSD, waar Prepar3D op geïnstalleerd is, het einde? Kijk dan eens naar de map  ..\ORBX.  Je zal daar zeker ~150 GB aantreffen. In de volgende beschrijving lees je hoe je deze map kan verplaatsen naar een andere disk met meer ruimte. We gaan er van uit dat je P3D4 hebt geïnstalleerd op een SSD en dat je ook de ORBX Standaard Global,  Vector en OLC hebt. ORBX is standaard geplaatst in de map ../ORBX in de installatiemap van Prepar3D.

Bronvermelding:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspx


 1. Navigeer naar de root van P3D4 (de root is de map waarin P3D4 is geïnstalleerd)
  1. Als voorbeeld de schijf F:/ in de map P3D4; de root is dus F:/P3D4
  2. Is het bij jou anders?. Noteer dan hier het pad:____________________
 2. Selecteer de map ../ORBX –>  F:/P3D4/ORBX/
 3. Gebruik de toetscombinatie Ctrl+X om deze map te verplaatsen naar een ander schijf. (uiteraard een schijf met meer vrije ruimte).
 4. explorer_2018-01-28_11-09-22.pngNavigeer naar de andere schijf die je wilt gebruiken om ORBX te plaatsen.
  1. Als voorbeeld de schijf  E:/ –> Selecteer schijf E:/
 5. Gebruik de toetscombinatie Ctrl+V om de oorspronkelijke map ORBX te plakken in de root van schijf E:/ en controleer de nieuwe locatie op inhoud.
 6. Navigeer terug naar de oorspronkelijke locatie en verwijder deze wanneer deze map nog bestaat.
 7. Sluit nu alle Windows Verkenner schermen (!)
 8. Open de Command Mode als administrator (%windir%/system32/cmd.exe)
  1. W10-Druk op Start en type “CMD” (zonder quotes); kies daarna uit de lijst met rechtermuis “Run as administrator”
 9. Type in de command line (zonder de quotes) “mklink /j”
  (Let op de spatie achter de letter k –> dus  mklink-spatie-slash-j).
 10.  Na  mklink /j  geef je een enkele spatie en dan een double quote ”
 11. Direct na deze dubbele quote type je de originele (dus vorige) locatie of the ORBX map en sluit je af met een dubbele quote “
 12. De command line ziet er dus nu zo uit: mklink /j “F:/P3D4/ORBX/”
 13. Geef na de laatste dubbele quote een spatie en type dan de nieuwe locatie van de map ORBX tussen dubbele quotes:
  1. Dan ziet het er zo uit  mklink /j “F:/P3D4/ORBX/” “E:/ORBX/”
 14. Controleer de spaties en druk dan op ENTER.
 15. Klaar. Er verschijnt nu in de originele P3D4 installatiemap een map met een link.
 16. Het mklink /j  commando creëert een verbinding tussen “Link” and “Target”
 17. Dit lees je op het CMD scherm:
Microsoft Windows [Version 10-0-16299.192]
Copyright (c) 2017 Microsoft Corporation.  All rights reserved. 

C:/Windows/system32>mklink /j "F:/P3D4/ORBX/" "E:/ORBX/"

Junction created for F:/P3D4/ORBX/<<===>> E:/ORBX/

C:/Windows/system32/>